Disclaimer

Deze website en de inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en om een gehoormatige indruk te krijgen van de gemeten kerken, gerelateerd aan het boek Akoestiek in 100 monumentale kerken, uitgegeven door de SKEN. Voor dit doel mag de website vrij gebruikt worden. Voor ander gebruik mag niets van deze website in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de SKEN en de auteur. Nadrukkelijk wordt uitgesloten dat deze website of diens inhoud een ander doel kan dienen, danwel in concrete situaties kan leiden tot aanspraken in welke vorm dan ook. De inhoud van de website is met zorg samengesteld. De SKEN, RCE en de auteur van het boek zijn echter op geen enkele wijze aansprakelijk. Het gebruik van deze website betekent instemming met het gestelde in deze disclaimer.